Messechina music

http://www.messechina.com/

Това е първия ни арт сайт. Представя музикалната компания Месечина Мюзик. Направен е с флаш и има много интерактивни закачки.