Jameson – Златна бленда

Видео от филмовите награди на Jameson- Златна бленда 2014. Заснето от един оператор с няколко камери.