BASF – 10 г. видео от събитието

Видео от събитието по случай 10 г. отдел растителна защита на BASF България и 150 г. BASF. Заснето от един оператор с 4 различни камери.