Откриване на Sofia Airport Center

Кадри от 2 седмичния ни престой в SAC и церемонията за откриването. 6 метровият цепелин допринесе за празничната атмосфера на откриването и помогна на гостите да намерят мястото по-лесно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »