Обиколка на страната – стратегически обекти

Целта на този проект беше да се заснемат някои новооткрити инфраструктурни обекти в страната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »