Видео представяне на спортист

Клип за Христо Илиев- състезател по BMX. Този клип помага на атлета да се представи пред спонсори и по-широка аудитория.

Translate »